BGtop

Литература

  • 8 клас

Трябва ли да бъде безгранична родителската любов?

 

Образът на Константин-Кирил Философ според “Пространното житие”

 

Образът на Константин-Кирил Философ в “Пространното житие на св. Кирил”

 

Копнежът по родното на лирическия герой в стихотворението “Скрити вопли” от Димчо Дебелянов

 

Произведението “За буквите” от Черноризец Храбър – пламенна защита и възхвала на славянската писменост

 

Пътят към свободата е себепостигането – “Дон Кихот” от Мигел де Сервантес

 

Библията – промененото схващане за съотношението мит-религия-история

 

Любовта – свято изкушение за плът и греховна съблазън на духа – “Декамерон” от Джовани Бокачо

 

Трагичната вина и съдбовната предопределеност в “Едип цар” от Софокъл

 

Лирическият поглед към света в творчеството на древногръцките поети

 

Ренесансът в Западна Европа

 

 

  • 9 клас

Духовното израстване на българския народ в романа “Под игото” от Иван Вазов

 

Образът на Ахил като епически герой в първа песен от “Илиада” на Омир

 

Необходимостта от човечност – достоен финал на поемата “Илиада” от Омир

 

Проблемът за правилния избор в трагедията “Хамлет” от Уилям Шекспир

 

Свободата – свръхценност в Христо Ботевия поетичен свят

 

Вдъхновена прослава на Божието слово – “Проглас към Евангелието”

 

“Проглас към Евангелието” – Спасителна сила към божието слово

 

 

  • 10 клас

Творецът и човешките ценности и идеали в лириката на Пушкин

 

Отмъщение и възмездие в романа “Граф Монте Кристо” – Александър Дюма

 

Принизяването на човешката личност в бездуховната бюрократична система – “Шинел” на Николай Василиевич Гогол

 

Време и нрави във фейлетоновия цикъл “Разни хора – разни идеали” на Алеко Константинов

 

⇒ Родината, майката и любимата в лириката на Яворов

 

⇒ Модернизмът – образът на света като нов свят на символи

 

⇒ Жестоката справедливост като възмездие за човешки дела – “Граф Монте Кристо” от Александър Дюма-баща

 

Лицемерието и лековерието – неразделната двойка в комедията “Тартюф” – Молиер

 

 

  • 11 клас

Страданието и състраданието в ‘Зимни вечери” на Христо Смирненски

 

Защо Вазов определя дядо Йоцо като “честит слепец”?

 

Вечният стремеж на човека към щастие – “Ни лъх не дъхва над полени” от Пенчо П. Славейков

 

 Христо Ботев – “До моето първо либе” – “Запей, или млъкни, махни се!”

 

Иван Вазов и България

 

Възрожденското разбиране на цивилизация и цивилизованост – “Криворазбраната цивилизация” от Добри Войников

 

“Прекален светец и Богу не е драг” – водещ мотив в нравствената проблематика в разказите от сборника “Под манастирската лоза” на Елин Пелин

 

Поривът на духа срещу принудата на реалността в стихотеоренията на Димчо Дебелянов

 

Естетически измерения на природата в Ботевото творчество

 

Символиката на мрака и светлината в “Епопея на забравените” – Иван Вазов

 

Природата и любовта в стихосбирката “Сън за щастие” на Пенчо Славейков

 

×